Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

ŞİRKET KURMAK İÇİN SİZİN HAZIRLAMANIZ GEREKEN EVRAKLAR ŞUNLARDIR

Her bir ortak için:

 1. 3 adet ikametkah senedi
 2. 3 adet resimli nufus cüzden sureti
 3. Vekaletname
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf

Sonrasında gerekli mercilere sunulmak için gereken belgeleri hazırlıyor ve ilgili mercilere sizin adınıza iletiyoruz. İşinizi profesyonel ellerde rahatça kuruyoruz.

Gerçek Şirket (Şahıs Şirketi)

 1. Dilekçe(tacir tarafından imzalı veya vekaleten imzalı)
 2. Noterden ticari unvan tasdiknamesi ( tc kimlik numarası ile birlikte )
 3. Odaya kayıt beyannamesi(imzalı ve resimli)
 4. Faliyet konusu ikrazatçılık ise;hazine musteşarlığı izin yazısı,ikrazatçılık yazısı 2 suret asıl olarak
 5. Yabancı uyrulular için noterden tercüme edilmiş onaylıu pasaport sureti

Limited Şirket Kuruluşu

 1. Dilekçe(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilip müdürler tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanırsa vekaletin aslı)
 2. Kuruluş bildirim formu(3 sayfadan oluşur ve imzalanır yabancı uyrulularda 4 nusha olmalıdır)
 3. Noter tasdikli limited şirket ana sözleşmesi ıslak imzalı olarak 4 nusha halinde
 4. Müdürlerin şirket ünvanı altında 2 nusha imza beyannamesi
 5. Kurucu veya kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 6. Sermayenin on binde dördünün rekabet kurumunun türkiye halk bankası ankara kurumsal şubesinde bulunan 80000011(ıban no:tr40 0001 2009 4520 0080 0000 11) numaralı hesabına nakten/ eft/ havale suretiyşe yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
 7. Oda kayıt beyannamesi ( ortakların resimleri bulunmalı ve imzalanmalı)

Anonim Şirket Kuruluşu

 1. Dilekçe(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilip müdürler tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanırsa vekaletin aslı)
 2. Kuruluş bildirim formu(3 sayfadan oluşur ve imzalanır yabancı uyrulularda 4 nusha olmalıdır)
 3. Noter tasdikli limited şirket ana sözleşmesi ıslak imzalı olarak 4 nusha halinde
 4. Müdürlerin şirket ünvanı altında 2 nusha imza beyannamesi
 5. Kurucu veya kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 6. Sermayenin on binde dördünün rekabet kurumunun türkiye halk bankası ankara kurumsal şubesinde bulunan 80000011(ıban no:tr40 0001 2009 4520 0080 0000 11) numaralı hesabına nakten/ eft/ havale suretiyşe yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
 7. Oda kayıt beyannamesi ( ortakların resimleri bulunmalı ve imzalanmalı)
 8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 9. Kuruluşu bakanlık veya diğer resmi kuruluşların iznine bağlı olan şirketler için bu kurumlardan alınacak uygundur yazısı

Süreç ile ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Aşağıdaki iletişim formumuzu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.